นพ.ปวินท์ อัคราวณิชย์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง
วัน เวลา
จันทร์ 14:00 - 17:00
พุธ 14:00 - 20:00
พฤหัสบดี 14:00 - 16:00
เสาร์ 14:00 - 16:00
อาทิตย์ 14:00 - 20:00