น.พ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00
พุธ 09:00 - 12:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00