นพ.อารี สนธิศิริกฤตย์

ศัลยแพทย์

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 09:00
เสาร์ 07:00 - 09:00
อาทิตย์ 07:00 - 17:00
การศึกษา
● แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล

หลังจาก นพ.อารี สนธิศิริกฤตย์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำหน้าที่แพทย์ไปแล้วระยะหนึ่ง คุณหมอได้รับทุนในการศึกษาต่อวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล ซึ่งคุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการศึกษาและการทำงานว่า...
     “หลังจากเรียนจบแพทย์ทั่วไปแล้ว หมอได้รับทุนเพื่อการศึกษา ซึ่งในช่วงนั้นมีสาขาย่อยไม่มากนัก ด้วยเหตุที่หมอมีความถนัดและชอบในการทำหัตถการจึงคิดว่าสาขาศัลยศาสตร์ น่าจะเหมาะ ส่วนหน้าที่ในปัจจุบันที่หมอทำหรือรักษาคนไข้บ่อยๆ ก็จะเป็นโรคต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับอวัยวะบริเวณช่องท้องและระบบทางเดินอาหาร ซึ่งที่รักษาบ่อยๆ ก็จะเป็นคนไข้ในเคสประสบอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่ ถัดมาก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับก้อนเนื้อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับบทบาทในการตรวจรักษา
ส่วนใหญ่ในการตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องท้อง เราจะใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การทำเอกซเรย์ ทั้งเอกซเรย์ทั่วไปและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ซึ่งคุณหมออารี บอกว่า...
     “การใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่อยู่ใต้ผิวหนังลงไปเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีการตรวจที่ช่วยให้เรามองเห็น สิ่งที่ได้จากการตรวจต่างๆ รวมถึงกรณีมีการตรวจเลือด หมอก็จะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับอาการทางกาย และจากการซักประวัติคนไข้ ซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น คนไข้ก็จะได้รับการรักษาอย่างตรงจุดและรวดเร็ว”

หน้าที่และความภาคภูมิใจในฐานะศัลยแพทย์

คุณหมออารี นับเป็นแพทย์อาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่แพทย์มาอย่างยาวนาน มีคนไข้มากมายที่ผ่านการรักษาจากมือคุณหมอ และทุกวันนี้คุณหมอยังคงรักษาคนไข้ด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่...
     “หมอคิดว่าใครก็ตามที่มีหน้าที่อะไรต้องทำตามหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราย่อมเป็นเรื่องที่ไม่สมควร ดังนั้นการที่หมอเป็นศัลยแพทย์ก็ต้องทำการผ่าตัดอย่างตั้งใจเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ ถือเป็นหน้าที่ที่สมควรต้องปฏิบัติและทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์”

อธิบายความจริง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เคลือบแคลง
เมื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคให้คนไข้อย่างถี่ถ้วนแล้ว คุณหมออารี จะบอกคนไข้ถึงวิธีการรักษา และหากจำเป็นต้องผ่าตัดโดยไม่มีวิธีอื่นทดแทนได้ คุณหมอก็จะบอกคนไข้ถึงเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็น แน่นอนว่าเมื่อต้องผ่าตัด คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะกังวลใจ ซึ่งคุณหมอจะมีวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนเข้าใจถึงความสำคัญในการรักษา…
     “การเป็นแพทย์ เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อผู้อื่น นั่นคือซื่อสัตย์กับคนไข้ด้วย หมอคิดว่า หากเราพูดคุยกับคนไข้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น อะไรที่ไม่อันตรายก็ต้องบอกว่าไม่อันตราย ไม่ต้องกลัว หากอันไหนมีความเสี่ยงหรืออันตรายเราก็ต้องบอกข้อเท็จจริง ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช่ภาษาแพทย์ที่ซับซ้อน การอธิบายตรงเข้าสู่ประเด็นแม้บางครั้งอาจจะดูน่ากลัว แต่หมอคิดว่าดีกว่าพูดอ้อมๆ แล้วทำให้คนไข้เข้าใจผิดจนปล่อยปละละเลยการรักษาตัว ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคนไข้และการรักษา”