นพ.สุวิชา ยันต์พิเศษ

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 19:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 19:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 10:00