นพ.ศิริพงษ์ เจียมสันดุษฎี

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 13:30 - 15:00
อังคาร 09:30 - 12:00
พุธ 13:30 - 15:00
พฤหัสบดี 09:30 - 12:00
ศุกร์ 13:30 - 15:00
เสาร์ 09:30 - 12:00
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00