นพ.วิศิษฐ์ นครชัย

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วัน เวลา
จันทร์ 10:00 - 20:00
พุธ 18:00 - 20:00
ศุกร์ 10:00 - 13:00
เสาร์ 15:00 - 17:00