นพ.พรชัย ลิขิตศานต์

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 18:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 18:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00
เสาร์ 07:00 - 10:00