นพ.พงษ์ทิพย์ วีระวานิช

สูตินรีแพทย์

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 12:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00