นพ.พงษ์ทิพย์ วีระวานิช

สูตินรีแพทย์

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
วัน เวลา
พุธ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00