นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ

กุมารเเพทย์

วุฒิบัตร

กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30

นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ

กุมารแพทย์
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

"เราต้องเข้าใจว่า ‘เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก เด็กก็คือเด็ก’ เด็กจะมีเอกลักษณ์ของเขา มีจิตใจใสบริสุทธิ์ แต่ลึกๆ แล้วเด็กทุกคนก็จะมีความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการในสิ่งที่ไม่เหมือนกัน และแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาตามวิธีของเขา ดังนั้นเราต้องเข้าใจถึงพัฒนาการและรู้ความต้องการของเด็กในแต่ละวัยที่ย่อมแตกต่างกัน หมอเด็กจึงต้องมีความรู้พื้นฐานในจุดนี้และมีใจเป็นกลาง เพื่อที่จะสามารถดูแลและให้การรักษาได้เป็นอย่างดี"

นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้น คุณหมอได้ศึกษาต่อวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ที่ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เช่นเดียวกัน คุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการศึกษาว่า...

"ในตอนที่เป็นนักเรียนแพทย์ หมอยังไม่คิดถึงการเป็นกุมารแพทย์เท่าไหร่นัก คือคิดว่าจะศึกษาต่อด้านไหนค่อยไปตัดสินใจอีกที เพราะน่าจะเรียนได้ทุกสาขา แต่พอหมอมาเป็นแพทย์ เริ่มสร้างครอบครัวและมีลูก ตอนนั้นก็เริ่มสนใจศาสตร์ด้านกุมารเวชศาสตร์ ประกอบกับตอนเป็นแพทย์อยู่ที่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสได้ดูแลคนไข้เด็ก ได้คลุกคลีอยู่กับเด็กๆ ซึ่งก็พบว่าเด็กมีความน่ารักสดใส แต่เวลาเด็กป่วยก็มีความน่าสงสาร ทุกวันนี้หมอก็รู้สึกดีใจและคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกสาขานี้ รู้สึกว่ามาถูกทางในการเป็นหมอเด็ก เพราะเป็นสาขาที่ถูกกับนิสัยและบุคลิกของตัวเองอย่างมาก ในการทำหน้าที่แพทย์ทุกวันนี้ ก็ตั้งใจอยากช่วยให้เด็กหายจากความเจ็บป่วย และเติบโตอย่างมีสุขภาพดี"

โรคในเด็กที่คุณหมอพบและรักษาบ่อย

เด็กๆ ที่คุณหมอธีระชัย รักษาอยู่เป็นประจำ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง รวมถึงเด็กสุขภาพดีที่ต้องมาฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ซึ่งนอกจากการดูแลรักษาโรคแล้ว คุณหมอยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านพัฒนาการเด็กกับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกน้อยมาพบอีกด้วย ยิ่งในปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีคำถามค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องโรคและเรื่องพัฒนาการ ซึ่งคุณหมอก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษา...

"การดูแลตรวจและรักษาโรคในเด็กจะใช้เวลาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคน เพราะบางโรคก็เป็นโรคที่พบบ่อย สามารถวินิจฉัยจากอาการได้ทันที แต่ทั้งนี้หมอจะไม่เน้นแค่การรักษาโรคเท่านั้น บางครั้งก็ต้องเยียวยาจิตใจทั้งคนไข้และพ่อแม่ด้วย คือให้ความใส่ใจและให้เวลากับคนไข้ ร่วมพูดคุยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ และอธิบายบริบทต่างๆ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์รวมถึงจิตวิทยาเข้ามาช่วย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ทั้งในเรื่องโรคและความรู้สึกทางจิตใจ"

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์คือสิ่งสำคัญ

นอกจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการตรวจ วิเคราะห์ เพื่อการวินิจฉัยโรคแล้ว บทบาทของแพทย์นับว่ามีสำคัญเป็นอันแรกๆ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ในการสืบค้นรวมถึงการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำของคุณหมอธีระชัย จึงช่วยให้เกิดการวางแผนการรักษาที่ตรงจุด...

"เนื่องจากเป็นคนไข้เด็ก ถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆ บางครั้งเด็กก็อาจจะให้ข้อมูลกับหมอได้ไม่ครบถ้วน หมอก็ต้องอาศัยประสบการณ์หรือชั่วโมงบินในการสืบข้อมูลจากการตั้งคำถามเพิ่มเติม ดูจากภาษากาย ถามจากคนที่เลี้ยงดู มองหาเบาะแสหรือกุญแจที่จะไขเพื่อเปิดให้เห็นสาเหตุ โดยดูจากบริบทต่างๆ แล้วนำมาประกอบเพื่อการวินิจฉัยโรค"

มุ่งมั่นในหน้าที่ มีสติและเมตตา เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

ด้วยคุณหมอธีระชัย เป็นกุมารแพทย์ ที่รักษาคนไข้เด็กมาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันเด็กๆ ส่วนหนึ่งที่เคยเป็นคนไข้ของคุณหมอก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว แต่ทุกครั้งที่ได้พบเจอก็จะจำได้ และมีรอยยิ้มให้กันเสมอ…

"ส่วนใหญ่เวลาหมอไปเดินตามห้างสรรพสินค้า แล้วไปเจออดีตคนไข้โดยบังเอิญ พวกเขาก็มักจะเข้ามาทักทาย เพียงแค่นี้หมอก็รู้สึกดีและเหมือนเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ การที่หมอมีมิตรไมตรีกับคนไข้ ก็เพราะเราไม่ได้รักษาแค่เด็กอย่างเดียว ยังให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาแก่พ่อแม่ของเด็กด้วย คนไข้เก่าๆ ส่วนใหญ่จึงมักมีความคุ้นเคยและไว้วางใจพาลูกหลานมารักษากันต่อ เด็กๆ ก็ให้ความเคารพนับถือและมองว่าเราเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว หมอคิดว่าการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการทำงาน รวมถึงมีความจริงใจ คือหนึ่งในความสำเร็จของการเป็นแพทย์"