นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ

กุมารเเพทย์

วุฒิบัตร

กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30