นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 12:00