ทพ.พงศกร ประเสริฐธรรม

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
อาทิตย์ 13:00 - 17:00
ตารางออกตรวจ
อาทิตย์    13:00 – 17:00 น.  (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)