ทพญ.ปิยะนาถ ปริยกนก

ทันตแพทย์

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 15:00
พุธ 09:00 - 15:00
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00