คลินิกเวชกรรมเปาโล
16-ก.ค.-2561

ดูแลอย่างเข้าใจในสุขภาพคนทำงาน ด้วยบริการคลินิกเวชกรรม เปาโล

วิถีชีวิตคนทำงานในปัจจุบันส่วนมากเป็นการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ลักษณะการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองจนปล่อยให้อาการเรื้อรังจึงตัดสินใจเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้น คลินิกเวชกรรม ในเครือโรงพยาบาลเปาโล เกษตร จึงเป็นบริการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทำเลที่ตั้งของแต่ละสาขานั้นจะเป็นแหล่งพื้นที่สำนักงาน ตอบโจทย์ด้านความสะดวก สามารถเข้าถึงการรักษาภายใต้มาตรฐานบริการเดียวกับเครือโรงพยาบาลเปาโล ด้วยสาขาต่างๆ ประจำอาคารสำนักงาน
  •  อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี
  •  อาคาร รสาทาวเวอร์ 2
  •  อาคาร ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่

สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุผล

คลินิกเวชกรรมเปาโลทั้ง 3 สาขา เป็นเครือข่ายบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเปาโล เกษตร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลสุขภาพคนทำงานโดยเฉพาะ ให้บริการด้วยแนวคิด “Easy To Access สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุผล เพื่อตอบโจทย์คนทำงาน” ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเจ็บป่วย ตรวจคัดกรองและป้องกันโรคผ่านบริการด้านต่างๆ โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางและยังเชื่อมั่นได้ในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชั้นนำ

  •  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
  •  ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
  •  บริการสร้างเสริมสุขภาพองค์กร ด้วยการตรวจสุขภาพ – ฉีดวัคซีนหมู่คณะ
  •  บริการออกใบรับรองแพทย์ประเภทต่างๆ Work Permit, สมัครงาน, ทำใบขับขี่, ใช้ศึกษาต่อหรือเข้าอบรม

ด้วยการดูแลของแพทย์ประจำคลินิกและพยาบาลที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด อำนวยความสะดวกลดระยะเวลาการรอคอย มีระบบการประสานงานจัดคิวพบแพทย์และเปิดประวัติเตรียมการรักษา ก่อนโทรติดตามให้เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาการใช้ยา อีกทั้งระบบทวนสอบความต้องการเรื่องเอกสารสำหรับพนักงานบริษัทที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีประกันสุขภาพ กรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ซึ่งคลินิกจะช่วยดูแลบริหารค่าใช้จ่ายในวงเงินการรักษาที่สมเหตุผล

Emergency Referral Service บริการเป็นจุดประสานงานดูแลส่งต่อผู้ป่วย

ในกรณีที่มีเหตุสุขภาพฉุกเฉินเกิดขึ้น ณ บริษัท โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยประเมินสถานการณ์ความรุนแรง และมีระบบบริหารจัดการติดตามรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที มีเครือข่ายของเครือโรงพยาบาลเปาโล พร้อมรับส่งเคสฉุกเฉินวิกฤต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คลินิกเวชกรรมเปาโล 3 สาขาในเครือโรงพยาบาลเปาโล เกษตร

  •  คลินิกเวชกรรมเปาโล อาคาร ซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 11 เบอร์โทร 02-617-6474, 081-625-5506
  •  คลินิกเวชกรรมเปาโล อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชั้น G เบอร์โทร 02-937-1213, 086-364-2867
  •  คลินิกเวชกรรมเปาโล อาคาร ธนาคารทหารไทย สนง.ใหญ่ ชั้น 1 เบอร์โทร 02-273-7884