พญ.ผาณิต ฉายศิริ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

เเพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาทั่วไป เเละมะเร็งวิทยา

นัดหมายแพทย์