-
06-พ.ค.-2561
แผนก อายุรกรรมทั่วไป | GENERAL MEDICINE

แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ มีความพร้อมด้วยทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ และเครื่องมือที่ครบครัน โดยให้การดูแลผู้มาใช้บริการเปรียบเสมือนครอบครัว เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความประทับใจกลับไป ตั้งแต่การเจ็บป่วยทั่วไป ไปจนถึงการดูแลโรคเรื้อรังต่างๆ ด้วยการมาตรฐานบริการ "รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ" ในทุกกระบวนการการรักษาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แผนก อายุรกรรมทั่วไป
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร.02-363-2000 ต่อ 2390-2393
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
แพทย์หญิง นพมาศ แก้วเขียว

อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงวริศรา ศิริจรุญวงศ์

อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ จีระเดช ไชยรา

อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ วรัญญู จิรามริทธิ์

อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ โสฬส อนุชปรีดา

อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์