-


Welcome to | โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

         โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 4 ไร่ เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2536 ในวันที่ 28 ธันวาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาทโดดเด่นด้วยอาคารสูง 12 ชั้น พร้อมอาคาร Service 4 ชั้น ด้วยมาตราฐานจำนวนเตียงสำหรับ

         ผู้ป่วยจำนวน 200 เตียง รองรับผู้มาใช้บริการด้วยลาดจอดรถที่กว้างขวางเพื่อความสะดวกได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีด้วยตระหนักถึงความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลทั้งด้านบริการในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โรงพยาบาลฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารและการจัดการด้วยความสามารถ และความพร้อมของบุคลากรและทีมบริหาร ทำให้เปาโล สมุทรปราการ มีความครบครันในการเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมทุกสาขา พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการให้บริการรักษาพยาบาลบริการศูนย์อุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณืการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยและไว้วางใจของผู้ใช้บริการ