ประสบการณ์ตรงกับชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังการผ่าตัด “การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี” แบ่งปันประสบการณ์ดีดี การดูแลสุขภาพจาก คุณสุปวัจน์ กุฏเงิน อ่านต่อ การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องแผลเดียว (Single Port Laparoscopic Cholecystectomy)