-
06-พ.ค.-2561
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ | CHECK UP CENTER

บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรม ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและครบวงจร
ให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรม ที่ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ และพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและครบวงจร จึงทำให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจได้ในความถูกต้อง และความรวดเร็วของการรายงานผล และยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่ง ของการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ด้วยบริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง ด้วยบรรยากาศของการตรวจสุขภาพ ที่เน้นความหรูหรา สะดวก สบาย ประกอบกับการบริการอันหลากหลาย เช่น Internet cafe จึงทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย และแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะจากการตรวจผู้ป่วยทั่วไป


การตรวจสุขภาพมีความจำเป็นสำหรับทุกคนหรือไม่ เพราะอะไร
?
ร่างกายคนเรานั้นเปรียบเสมือนรถยนต์ ที่จะต้องเข้าศูนย์บริการเมื่อครบกำหนดทุกๆ 5,000 -10,000 กิโลเมตร  เพื่อปรับแต่ง และตรวจเช็คสภาพรถ ว่ามีสิ่งใดชำรุดสึกหรอ ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ ร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกัน ควรจะพบแทพย์เพื่อตรวจสภาพของร่างกายเป็นระยะ ๆ ก่อนที่จะเจ็บป่วยเกินกว่าจะแก้ไข  หากมีอายุมากขึ้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการตรวจสุขภาพเป็นประจำ  รายการตรวจที่ละเอียดขึ้น หรือในกรณีทีมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือมีโรคหัวใจ  จำเป็นอย่างมากที่ต้องตรวจบ่อยขึ้นและลงรายละเอียดมากขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์ ปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ในการค้นหาโรค และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่เพราะความเร่งรีบในชีวิตและคิดไปว่าตนเองนั้นแข็งแรง ไม่เป็นไร จึงทำให้เกิดความประมาทในชีวิต เช่น ยังคงดื่มเหล้า  สูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่โรคในที่สุด โรคเหล่านี้อาจนำไปสู่โรคที่รุนแรงยิ่งขึ้น จากสถิติองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2551 มี ยอดผู้เสียชีวิต 57 ล้านคน ปรากฏว่า 36 ล้านคน หรือ 63% เกิดจากโรคที่ไม่ติดต่อ เรียงลำดับความอันตราย ดังนี้

  • โรคหลอดเลือดหัวใจ (มีอัตราการเสียชีวิต 48% หรือ 28 ล้านคน)
  • โรคมะเร็ง (มีอัตราการเสียชีวิต 21% หรือ 6 ล้านคน)
  • โรคระบบหายใจเรื้อรัง (มีอัตราการเสียชีวิต 12% หรือ2 ล้านคน)
  • โรคเบาหวาน (ที่เป็นสาเหตุโดยตรง 5% หรือ 3 ล้านคน)
  • โรคสมองเสื่อม และโรคอื่นๆ เป็นต้น

โรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสม 
ทั้งในการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายร่วมกับความเสื่อมของร่างกายตามอายุ ซึ่งทำให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น
  • โรคเบาหวาน
  • โรคไขมันในเลือดสูง
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • กระดูกพรุน
  • โรคไต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร.02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
 
นายแพทย์สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ&ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงนลินทิพย์ ลิ้มล้อมวง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ&ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นายแพทย์ ธนากร หีตช่วย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ&ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงลลิตา ทรงสถาพร

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ&ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงสุพิชฌาย์ แจ่มใส

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ&ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง พัชยาพรรณ ภุมิศิริวิไล

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ&ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิงพรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ&ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
แพทย์หญิง ปราณี กีรติชีวนันท์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ&ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์