-
ศูนย์สุขภาพสตรี
20-พ.ค.-2561

WOMEN CENTER | ศูนย์สุขภาพสตรี
" ทุกความกังวลของผู้หญิง…เราเข้าใจ "

            ผู้หญิงในยุคปัจจุบันจะมีความกังวลมากกว่าผู้ชาย ด้วยบทบาทหน้าที่ต่างๆ เริ่มตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงาน วัยมีครอบครัว เมื่อเริ่มสู่บทบาทความเป็นแม่ ความกังวลย่อมมีมากขึ้น อยากสุขภาพดี อยากปลอดภัย ไม่อยากมีความเสี่ยง เพื่อสามารถดูแลครอบครัวได้นานๆ

           "ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ" เข้าใจในทุกความกังวลของผู้หญิง พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ การรักษาโรคของสตรี การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์แบบครบวงจร พร้อมทั้งวางแผนการคลอดที่ดีที่สุดสำหรับทารกและมารดา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลวิชาชีพ ทุกขั้นตอนการให้บริการ และเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ครรภ์คุณภาพสร้างได้

           นอกจากการเปลี่ยนทางร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเผชิญ ความเครียด ความกังวลที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดภาวะครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และระหว่างตั้งครรภ์ อาทิ

  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

  ตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

  ตรวจหาความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์

  ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม

  ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

  ให้คำปรึกษาและวางแผนในการคลอดที่เหมาะสมที่สุด

  ดูแลคุณแม่ขณะคลอดด้วยมาตรฐานสูงสุด ร่วมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  ให้คำ ปรึกษาเรื่องให้นมบุตร

  แนะนำการคุมกำเนิดด้วยวิธีการต่างๆ หลังจากคลอดบุตร

           เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มาฝากครรภ์จะอยู่ภายใต้การดูแลของสูติแพทย์ จะทำการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในทุกด้านกับคุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งตรวจอัลตร้าซาวด์ตามระยะของการตั้งครรภ์ เพื่อติดตามดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ หากพบคุณแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ความดันโลหิตสูง ครรภ์เป็นพิษ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มารดามีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนดครรภ์แฝด และภาวะเสี่ยงอื่นๆ ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด และอายุรแพทย์สาขาต่างๆ เพื่อดูแลและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ตรวจแม่นยำ รักษาตรงจุด กับโรคทางนรีเวช

           “กลัวความร้ายแรงของโรค กลัวการผ่าตัด กลัวแผลเป็น กลัวพักฟื้นนาน”

           ความกังวลที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคนเราจึงดูแลผู้หญิงทุกวัยด้วยความใส่ใจ เลือกใช้เทคโนโลยีการตรวจที่ได้มาตรฐาน เพื่อการตรวจที่แม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค และวางแผนแนวทางการรักษาที่ตอบโจทย์และลดความกังวลของผู้หญิงได้

           ทั้งการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกแบบละเอียด ตรวจความผิดปกติของปากมดลูก การตรวจอัลตร้าซาวด์ เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติอวัยวะภายในของสตรี และให้การรักษาโรคทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง ทำให้แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว กลับบ้านไว และหมดปัญหาเรื่องแผลหน้าท้อง และกระตุ้นการดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์

"บางเรื่องที่บอกคนอื่นไม่ได้ ศูนย์สุขภาพสตรีพร้อมรับฟัง"

           บางความกังวลไม่สามารถบอกเล่าให้ใครฟังได้ แม้คนใกล้ชิด เราพร้อมรับฟัง และ"ตอบปัญหาอย่างทันทีผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง Facebook และ Line Official ทุกคำถามไม่รั่วไหล" เพราะการแชทแบบ 1 ต่อ 1 ในช่วงเวลาที่คุณร้อนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาการระหว่างตั้งครรภ์ หลังคลอด หรืออื่นๆ สามารถสอบถามได้ โดยจะได้รับคำแนะนำจากสูติแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล ในกรณีที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน สามารถรับการดูแลได้ทันท่วงที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรี

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2201-2202
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn