โปรแกรมส่องกล้อง Healthy Choose Variety 2024
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
16-เม.ย.-2567 ถึง 30-มิ.ย.-2567
โปรแกรมส่องกล้อง Healthy Choose Variety 2024
ฟื้นฟูสุขภาพ รักษารอยโรคที่เรื้อรัง ลุกลาม ด้วยโปรแกรมส่องกล้อง
โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหารราคา
1 โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร ( Gastroscope) 12,900.-
2โปรแกรมส่องกล้องลำไส้ใหญ่  (Colonoscope)
18,900.-
3โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่  (Gastroscope+Colonoscope)
26,900.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1.  โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2.  โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าตรวจชิ้นเนื้อเรียบร้อยแล้ว
  3. โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
  4. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
  5. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
  6. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง


เพิ่มเพื่อน