“รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ”
โรงพยาบาลเปาโล ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิด เป็นที่ฟูมฟักจิตวิญญาณแห่งแรกของแบรนด์เปาโล เป็นที่สั่งสม ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ในการบริหารที่มีประสิทธิภาพของเครือโรงพยาบาลเปาโล ผมและครอบครัวโชคดี ที่มีโอกาส ได้สัมผัส ได้เติบโตร่วมกันมากับชาวเปาโล ทุกคน วันนี้ผมมีความมั่นใจและสามารถบอกได้เลยว่า บุคลากรของ โรงพยาบาลเปาโลทุกคน

เรามีทั้งความภาคภูมิใจต่อการพัฒนาเติบโตขององค์กร มีทั้งความผูกพันต่อเพื่อน ร่วมงาน และผู้รับบริการอย่างลึกซึ้ง และไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใด เราทุกคนมีความรักในงานและหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง ผมมีความชื่นชมและภูมิใจในชาวเปาโล เป็นอย่างยิ่ง

มาถึงวันนี้ โรงพยาบาลเปาโล ได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ คือการออกจากระบบประกันสังคมและมีจุดมุ่งหมาย คือการ ดูแลรักษาและบริการกลุ่มเป้าหมายคนไข้ทั่วไป และคนไข้ชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้ โรงพยาบาลที่มีศักยภาพแห่งนี้ สามารถพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ผมเชื่อว่าพวกเราชาวเปาโล จะร่วมมือกันพัฒนาองค์กรอย่างเร่งด่วนในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านระบบคุณภาพ และด้านการบริการ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ผมได้มีโอกาสอ่านแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและแนวทางการทำงานร่วมกันที่เราเรียกว่า “Paolo Way” ที่ทาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้ร่างขึ้น ยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่า นี่จะเป็นการเป็นการตอกย้ำความชัดเจนในจุดยืนของการ เป็น Humanized Healthcare ของแบรนด์เปาโล ให้แข็งแกร่งขึ้นอีก เป็นทั้งกลยุทธ์และวิธีที่เมื่อผนวกกับความสามารถของ บุคลากรในองค์กรแล้วนั้น ผมมั่นใจว่าจะสามารถนำพา องค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายนี้ได้อย่างราบรื่น และจะช่วยนำพา โรงพยาบาลเปาโล ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ มั่นคงและอบอุ่น ได้อย่างแน่นอน
                                                                                                                                                                       รัก
                                                                                                                                                                      We Before Me