ศัลยกรรม
24-มี.ค.-2561
ศัลยกรรม พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองไปจนถึงการผ่าตัดโรคต่างๆ ให้คำอธิบาย คำแนะนำเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มุ่งเน้นความปลอดภัย ภายใต้ความร่วมมือของทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขา อันได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ และแพทย์สาขาอื่นๆที่ร่วมดูแลประเมินกำหนดแผนการผ่าตัด รักษาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ติดตามดูแลผู้ป่วยในระยะพักฟื้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา 
  • การผ่าตัดรักษากลุ่มโรคในช่องท้อง เช่น ไส้ติ่ง ลำไส้อุดตัน ไส้เลื่อน นิ่วในถุงน้ำดี
  • การผ่าตัดรักษา ก้อน อาการผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  • บริการดูแลบาดแผลเรื้อรัง

คลินิกดูแลบาดแผล ให้บริการภายใต้การดูแลรักษาของผู้เชี่ยวชาญที่มีการตรวจประเมินก่อนการรักษาอย่างเหมาะสมในการเลือกประเภทของยา หรือ วัสดุปิดแผลประเภทต่างๆ รวมทั้งการติดตามอาการ   ในการประเมินแผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยมาตรฐานการแพทย์ที่ปลอดภัย
• บาดแผลจากอุบัติเหตุ
• บาดแผลเรื้อรังจากแผลเบาหวาน
• บาดแผลกดทับ
• บาดแผลอื่นๆ

เพราะทุกวินาที...คือชีวิตให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคนไข้ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินวิกฤติ อุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยหมู่ การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต      เจ้าหน้าที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมด้วยทีมแพทย์ พร้อมรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โดยการประสานงานระหว่างทีมบริการฉุกเฉินและสหสาขาวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วในการออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับการเข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาล

แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02 818 9000