ทันตกรรม
06-พ.ค.-2561
ใส่ใจใกล้ชิด เป็นส่วนตัว ศูนย์ทันตกรรม Dental Center
เนื่องจากสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมบุคลิกภาพ จึงควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างใกล้ชิดด้วยการพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง 

พร้อมให้บริการด้านทันตกรรมและทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อตามระบบมาตรฐานสากล ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยคุณภาพการรักษาและงานบริการที่มี ประสิทธิภาพ
 • ห้องทันตกรรมเป็นสัดส่วน บรรยากาศที่สะดวกสบาย และเป็นกันเอง
 • ทีมทันตแพทย์ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือน
 • ระบบการส่งต่องานในด้านทันตกรรมสหสาขาอย่างเหมาะสม
 • การประสานกับทีมแพทย์สาขาอื่นๆ สำหรับผู้มีโรคประจำตัว เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

หลากหลายบริการครอบคลุม :::: 
ทันตกรรมทั่วไป General Dentistry บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมถึงขั้นตอนการให้คำปรึกษาทางทันตกรรมป้องกัน เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการสร้างความประทับใจผ่านรอยยิ้มสวยสดใสที่เกิดขึ้นจากสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี
 • การตรวจสุขภาพช่องปาก
 • การขูดหินปูนและขจัดคราบฟัน
 • การอุดฟัน
 • การถอนฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก Pediatric Dentistry ให้บริการคำปรึกษาทางทันตกรรมเด็ก ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
 • การเคลือบฟลูออไรด์
 • การเคลือบหลุมร่องฟัน
ทันตกรรมเพื่อความงาม Esthetic Dentistry ทันตกรรมเพื่อเสริมความมั่นใจด้านบุคลิกภาพและความงามโดยเฉพาะ อาทิ
 • การฟอกสีฟัน
 • การเคลือบฟันด้วยเซรามิค
ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics  เป็นการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้สวยงาม อาทิ ผู้ที่มีปัญหาฟันซ้อนเก ฟันไม่สบกัน ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มบุคลิกภาพและความมั่นใจ
 • การจัดฟันแบบใส
ศัลยกรรมช่องปาก Oral and Maxillofacial Surgery  ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปากโดยเฉพาะ เพื่อการรักษาดังนี้
 • การผ่าฟันคุด
 • การตัดแต่งปุ่มกระดูก
 • การตัดแต่งกระดูกขากรรไกร
 • การระบายหนองออกจากเนื้อเยื่อที่อักเสบ
 • การรักษาอาการผิดปกติในช่องปากอื่น ๆ
ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontics บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและรักษาในการทำและใส่ฟันเทียมทดแทนฟันซี่ที่หักหรือเสียหาย หรือสูญเสียจากสาเหตุต่าง ๆ
 • การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
 • การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น
 • การครอบฟัน
 • การทำสะพานฟัน
 • การใส่รากเทียม
ทันตกรรมรักษารากฟัน Endodontics  การรักษาเฉพาะทางเพื่อบำบัดอาการปวด จากการอักเสบหรือติดเชื้อของเนื้อเยื่อ ที่อยู่ในบริเวณคลองรากฟัน เพื่อเป็นการเก็บรักษาฟันไว้
 • o การรักษาคลองรากฟัน
 • o การผ่าตัดปลายรากฟัน
ทันตกรรมโรคเหงือกและปริทันต์ Periodontics  การรักษาอาการติดเชื้อของเหงือก เนื้อเยื่อ และกระดูกรอบ ๆ ฟัน
 • o การปลูกเนื้อเยื่อในช่องปาก
ทันตกรรมบดเคี้ยว Periodontics การรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยวรวมถึง ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และการนอนกัดฟัน แนวทางการรักษาเพื่อลดความเจ็บปวดและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและขากรรไกร


ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02 818 9000