โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
06-พ.ค.-2561
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ พร้อมดูแลคุณด้วยแพทย์เฉพาะทาง
      เราตระหนักถึงสถานการณ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มาจากปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ่งแวดล้อม อาหาร การดำเนินชีวิต การพักผ่อน ออกกำลังกาย รวมถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านสุขภาพด้วยคุณภาพระดับสากล พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน ให้บริการฉับไว ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง จากทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
ครบวงจรทุกการรักษา บริการด้วยหัวใจ
      ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ (G.I. and Liver Center) โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ยินดีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร (Endoscopy) ส่องกล้องลำไส้ (ในกรณีที่ต้องมีการตรวจส่องกล้อง หรือผ่าตัด ผู้มารับบริการจะอยู่ในความดูแลของวิสัญญีแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วย) ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงรูปร่างที่มั่นใจด้วยการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอ และบี ตลอดจนรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง ครอบคลุมถึงการดูแล ฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด โดยทีมแพทย์สหสาขาที่มากประสบการณ์ เช่น อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหารและวิสัญญีแพทย์ ตลอดจนแพทย์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งรังสีแพทย์และแพทย์เฉพาะทางด้านเคมีบำบัด ช่วยวิเคราะห์ สืบค้น และให้การรักษาที่ครบวงจร
ตรวจวินิจฉัย ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• ตรวจ Ultrasound upper abdomen ดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ม้าม ไต
• ตรวจ Barium swallowing ดูการกลืนและการสำลัก ตรวจดูการบีบตัวของหลอดอาหาร และความผิดปกติของหลอดอาหาร
• ตรวจ Upper GI ดูระบบการกลืนอาหาร หลอดอาหาร ตรวจดูกระเพาะอาหารทั้งหมด และลำไส้เล็กส่วนต้น
• ตรวจ Long GI ดูระบบการกลืนอาหาร ตรวจดูกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทั้งหมด ดูการอักเสบของลำไส้เล็ก และความผิดปกติอื่นๆ
• ตรวจ BE (Barium Enema) ดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่
• ตรวจลำไส้เล็กด้วยกล้องแคปซูล
• ตรวจหาแบคทีเรียก่อโรคในกระเพาะอาหาร
• GI Endoscopy ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ส่องกล้องลำไส้ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัด
• เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Computed Tomography (Spiral CT Scan) และเอ็ม อาร์ ไอ (Magnetic Resonance Imaging: MRI)
ใส่ใจทุกรายละเอียด อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน
      เราให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของผู้ป่วย และเข้าใจถึงความกังวลด้านต่างๆ จึงดูแล วางแผน ประเมินค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นความกังวลอย่างหนึ่งของผู้ป่วยหลังทราบว่าต้องเข้ารับการรักษา โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจะเป็นผู้ให้คำแนะนำรายละเอียด ขั้นตอน อธิบายถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรักษา รวมถึงสิทธิ์ของผู้ป่วย พร้อมชี้แจงค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10298-99