Welcome to | โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ย่านสะพานควาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2515 ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งมั่นของนายแพทย์สังกาศ ทองบริสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
จากความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการให้บริการด้านการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันต่อเหตุการณ์และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงพยาบาลฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการอีกเป็นอาคารที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นอาคารขนาด 9 ชั้น สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ถึง 220 เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น นับแต่นั้นมาโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ได้ก้าวสู่พัฒนาการด้วยการนำเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ตลอดจนความเชี่ยวชาญของแพทย์ในหลายสาขา


paolo-phahol

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีความมุ่งมั่นในการดูแลที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด รวมถึงการตอบรับจากผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานถึง 6 ระบบ คือ..

ระบบคุณภาพการันตี

  • Hospital Accreditation (HA) การรับรองและประกันคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับกาญจนาภิเษกจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
  • ISO 9001:2008 การรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งองค์กร
  • ISO 14001:2004 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • OSHAS 18001:2007 ระบบคุณภาพมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • HACCP: Hazard Analysis and Critical Point ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตเพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  • ISO 15189:2007 ระบบคุณภาพมาตรฐานที่รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการชันสูตร
  • รางวัลทรงเกียรติด้านการบริการยอดเยี่ยมเพื่อลูกค้า (Best Customer Service Awards) 3 ปีซ้อนจาก ACCP Hospital Service Awards

ประวัติโรงพยาบาล โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ย่านสะพานควาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2515 ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งมั่นของนายแพทย์สังกาศ ทองบริสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ก้าวแรกของโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ปีพุทธศักราช 2515 ประเทศไทยเริ่มวางกลยุทธโดยปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ธุรกิจรูปแบบใหม่หลายประเภทได้เกิดขึ้นรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ประชากรอพยพเข้าสู่เมืองหลวงมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยจากโรคต่างๆ และอุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จนโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยเริ่มแรกเป็นอาคารหลังเดียวเรียกว่าอาคาร 1 ซึ่งดัดแปลงจากอาคารชุดที่อยู่อาศัย เลขที่ 670/1 บนถนนพหลโยธินฝั่งขวา ห่างจากสี่แยกสะพานควายประมาณ 200 เมตร
จากความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการให้บริการด้านการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันต่อเหตุการณ์และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงพยาบาลฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการอีกเป็นอาคารที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นอาคารขนาด 9 ชั้น สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น นับแต่นั้นมาโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ก้าวสู่พัฒนาการด้วยการนำเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ตลอดจนความเชี่ยวชาญของแพทย์ในหลายสาขา

ก้าวสู่พัฒนาการครั้งสำคัญ

ในปี 2543 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้เพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล โดยขยายการให้บริการด้วยการสร้างอาคารหลังใหม่ ได้รับการออกแบบด้วยระบบมาตรฐานสุงสุดโดยวิศวกรที่มีชื่อเสียง สูง 20 ชั้น มีพื้นที่ใช้งานกว่า 40,000 ตารางเมตร กว้างขวาง โอ่โถง และยังมีการนำระบบกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรคมาใช้อีกด้วย