โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
06-พ.ค.-2561
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ วางใจให้เราดูแล
ปัญหาเกี่ยวกับระบบอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และเรื่องอวัยวะเพศ คุณมอบความวางใจให้ ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ดูแล ด้วยการวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันท่วงที พร้อมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจให้การรักษาอย่างเต็มที่
เน้นการรักษาที่ช่วยลดความเจ็บปวดน้อยที่สุด
ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง มุ่งหวังให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นวิธีการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุด บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ เราสามารถให้การรักษาโรคตั้งแต่บรรเทาอาการด้วยยา การรักษาด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัดในหลายโรค อาทิ
• โรคทางเดินปัสสาวะทั่วไป
• โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก
• ปัสสาวะผิดปกติ และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
• นิ่วทางเดินปัสสาวะ
• มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ
• สุขภาพเพศชาย
นอกจากนี้ ยังมีวิธีบำบัดรักษาที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างๆ ให้ระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยกลับมาทำหน้าที่อย่างเป็นปกติ สร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น
วินิจฉัย วางแผนรักษาได้ทันท่วงที ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
เราใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูง ที่สามารถแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะออกมาเป็นภาพเชิงลึก แพทย์จึงสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ เพื่อลงมือวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดแต่อย่างใด อาทิ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การเอกซเรย์แบบตัดขวาง (CT scans) วิเคราะห์โดยใช้รังสีแสดงภาพกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ การวิเคราะห์ด้วยภาพเอกซเรย์ การใช้คลื่นสั่นสะเทือนเพื่อสลายก้อนนิ่ว อีกทั้งวิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผ่าตัด เช่น ส่องกล้องคว้านต่อมลูกหมาก (TUR-P) เลเซอร์ต่อมลูกหมากโต (PVP Laser) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว การสลายนิ่ว (ESWL) และส่องกล้องคีบนิ่ว (URS)
ที่ๆ คุณจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ที่นี่คุณจะได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์สาเหตุด้วยภาพถ่ายระบบดิจิตอล บุคลากรคุณภาพ และทีมพยาบาลที่คอยดูแลเอาใจใส่ เตรียมความพร้อมเพื่อดูแลผู้ป่วยตลอดกระบวนการอย่างครบวงจร พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้วยมาตรฐานสากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 2 โทร.0-2271-7000 ต่อ 10214-15