หัวใจ
13-พ.ค.-2561
รักษา “หัวใจ” คุณด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน
โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครอบคลุม ทั้งการป้องกัน ตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
“เราดูแลคนไข้กว่า 204,000 รายต่อปี ตลอด 24 ชั่วโมง”
นอกจาก ความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย สิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้ความสำคัญอยู่เสมอ คือ ความรวดเร็วฉับไว โดยเฉพาะเมื่อต้องรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ทุกวินาทีล้วนสำคัญต่อคุณภาพชีวิตมีกระบวนการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย ที่อำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วย และโรงพยาบาลต่างๆ มีระบบประสานงานส่งต่อที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว ภายใต้มาตรฐานสากล ทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ตลอด 24 ชั่วโมง (กรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะทำการขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากลมีการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วโดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน 10 นาที) ที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้จำนวนมาก
ทีมแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบครัน
ศูนย์หัวใจ มีทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยทำงานประสานเป็นทีม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เช่น
• อายุรแพทย์โรคหัวใจ
• อายุรแพทย์เฉพาะทางสวนหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ
• อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ
• ศัลยแพทย์หัวใจ และทรวงอก

นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ได้แก่ พยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านหัวใจโดยตรง เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด
มั่นใจในการรักษา ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม
ปัจจุบันโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีการตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
• การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
• การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
• การศึกษาคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)
• การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ

อีกทั้งยังให้การรักษาภาวะหัวใจของผู้ป่วยด้วยเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory (Cath-Lab) เช่น
• การสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านข้อมือ และขาหนีบ (Cardiac Catheterization)
• ฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ( Angiography)
• การสวนหัวใจปิดรูรั่วที่ลิ้นหัวใจ
• การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Intervention)
• การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pecemaker Implantation)
• การฝังเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter Defibrillator : AICD)
• การผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery)
• ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass)
• ผ่าตัดลิ้นหัวใจ

ให้การ “รักษา” ด้วยเทคโนโลยีที่ “ทันสมัย”
โรคหัวใจที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจคือ โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเรามีเทคโนโลยีที่พร้อมให้การรักษาไม่ว่าจะเป็นการขยายหลอดเลือดด้วยลูกโป่งหรือบอลลูน (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty : PTCA) การผ่าตัดนำหลอดเลือดดำที่ขาหรือหลอดเลือดแดงบางที่มาตัดต่อกับหลอดเลือดที่อุดตันทำทางเดินของเลือดใหม่ ซึ่งเรียกการผ่าตัดนี้ว่า Coronary Artery Bypass Graft (CABG) การใช้ยารักษา และการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจรวมถึงการใส่ขดลวดในหลอดเลือดหัวใจด้วย
สร้างความมั่นใจด้วยความเอาใจใส่ ทุกรายละเอียด
นอกจากนี้ โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน ยังเล็งเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อน และหลังทำหัตถการ เน้นย้ำเรื่องการรับประทานยา การควบคุมอาหาร การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ทีมสวนหัวใจจะยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการโทรศัพท์ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ เพราะเรารู้ดีว่าผู้ป่วยโรคหัวใจหลังจากเข้ารับการรักษา และกลับบ้าน มักจะพบปัญหาเรื่องการปฏิบัติตัว เพราะผู้ป่วยบางคนรู้สึกว่าแม้จะรักษาหายแล้วแต่ร่างกายอาจไม่ปกติ การทำงานของระบบในร่างกายยังไม่เต็มที่ กลัวการเกิดภาวะหัวใจวาย จนบางครั้งมีผลให้เกิดความเครียด และกลับมาเป็นโรคหัวใจซ้ำอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงยังคงเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยคลายความกังวล และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หัวใจ 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 3 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10318-19