ศัลยกรรม
24-มี.ค.-2561

ศัลยกรรม...เพื่อเปลี่ยนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย

แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พร้อมให้บริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่การตรวจคัดกรองไปจนถึงการผ่าตัดโรคต่างๆ ทางศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มากด้วยประสบการณ์การวินิจฉัย ผ่าตัดแก้ไขด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมดึงวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาปรับใช้อยู่เสมอปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการนำเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ด้วยทีมศัลยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา โดยทีมศัลยแพทย์จะทำงานร่วมกับทีมวิสัญญีแพทย์ ที่มีประสบการณ์สูง และทีมพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัย และได้รับประสบการณ์ที่ดีในการผ่าตัด อาทิ
  • การผ่าตัดโรคในช่องท้อง ได้แก่ โรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่ ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน นิ่วในถุงน้ำดี ภาวะอุดตันจากมะเร็ง ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ทะลุ เลือดออกในลำไส้ใหญ่ ริดสีดวงทวารหนัก มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น
  • การผ่าตัดหลอดเลือด ได้แก่ เส้นเลือดขอด โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ การผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไตโดยใช้เส้นเลือดธรรมชาติ การผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไตชนิดกึ่งถาวร การผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไตโดยใช้เส้นเลือดเทียม
  • การผ่าตัดเต้านมและก้อนเนื้อ ได้แก่ การรักษาโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงผ่าตัดก้อนเนื้อที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด การผ่าตัดแบบเก็บรักษาเต้านม และการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม
  • การตรวจคัดกรองโรค ได้แก่ การส่องกล้องดูความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือด

เทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

ทีมศัลยแพทย์ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมการรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อาทิ
  • เทคนิคการผ่าตัดโรคยากในช่องท้อง (Advanced Abdominal Laparoscopic Surgery) สามารถทำการผ่าตัดโรคต่างๆ เช่นมะเร็งลำไส้ โรคตับ มะเร็งตับ ไส้ติ่งอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี ไส้เลื่อน
  • เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) คือ วิธีการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้บาดแผลมีขนาดเล็ก บาดเจ็บน้อย และใช้เวลาฟื้นตัวได้รวดเร็วโดยมีหลักการ คือทำให้แพทย์สามารถมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะต่างๆ ได้ชัดเจน ตรงจุดมากขึ้นเสมือนมองด้วยตาตัวเอง แผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ช่วยเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการผ่าตัด

เราพร้อม “ดูแล” สุขภาพของ “คุณและคนในครอบครัว”

แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มุ่งเน้นการบริการอย่างต่อเนื่องแบบองค์รวมจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดี นอกจากนี้ เรายังให้คำแนะนำ และป้องกันการเกิดโรคร้ายที่อาจมาจากพันธุกรรม พฤติกรรมการใช้ชีวิต รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ   ตลอดจนประสานงานกับแพทย์เพื่อทำการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคุณ และทุกคนในครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10228-9