วัคซีน
08-พ.ค.-2561
ครบทุกเกราะป้องกัน (Vaccine Service)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เล็งเห็นความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน ครอบคลุมโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมถึงป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อต่างๆ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดงาน และลดอัตราการนอนพักรักษาตัวภายโรงพยาบาล
“การให้วัคซีน เป็นวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายพัฒนาภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อโรคบางประเภท
ไม่เพียงเป็นการช่วยปกป้องตนเอง แต่ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นติดเชื้ออีกด้วย”

ดูแลครบ จบในที่เดียว
      เราพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อการป้องกันโรค สร้างภูมิคุ้มกันตนเองด้วยคุณภาพของวัคซีนที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเชิงป้องกัน พร้อมให้บริการคำปรึกษาเรื่องวัคซีนครบครันทั้งกลุ่มเด็ก สตรี หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

      หากท่านกำลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ หรือภูมิภาคอื่น ควรตระหนักให้มากว่ายังมีโรคระบาดอื่นๆ มากมายที่อาจยังไม่เคยมีภูมิต้านทานมาก่อน เราจึงมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนที่จะเดินทาง พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่คนไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันโรค
ขั้นตอนการรับบริการ
ผู้รับบริการ (อายุน้อยกว่า 15 ปี)
• ติดต่อจุดลงทะเบียนรับบริการ อาคาร 1 ชั้น 3
• ทำแฟ้มประวัติ
• ซักประวัติเบื้องต้น
• พบกุมารแพทย์
• รับวัคซีน และรับบันทึกการฉีดวัคซีน
• ชำระค่าบริการ บริเวณการเงินชั้น 2
เวลาให้บริการ
เปิดบริการทุกวัน 07:00–20:00 น.

ผู้รับบริการ (อายุมากว่า 15 ปีขึ้นไป)
• ติดต่อจุดลงทะเบียนรับบริการอาคาร1 ชั้น 3
• ทำแฟ้มประวัติ
• ซักประวัติเบื้องต้น
• พบแพทย์
• ฉีดวัคซีน และรับบันทึกการฉีดวัคซีน
• ชำระค่าบริการ บริเวณการเงินชั้น 2
เวลาให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ ติดต่อคลินิกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น G

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วัคซีน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 3 โทร.0-
2271-7000 ต่อ 10333