ตา
06-พ.ค.-2561
รักษาครบทุกโรคตา แบบครบวงจร
ดวงตา เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุด เป็นอวัยวะสัมผัสที่มีความละเอียดอ่อน จึงต้องเอาใจใส่ ดูแลด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้การมองเห็นของคุณมีความคมชัด สดใส

คลินิกตา โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน พร้อมให้บริการตรวจ รักษาโรคตาทุกชนิด มีจักษุแพทย์มากประสบการณ์ประจำทั้งในเวลาและนอกเวลา ให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ยินดีให้คำแนะนำ พร้อมดูแลดวงตาของคุณและคนที่คุณรัก เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษา

ช่วยการมองเห็นของคุณชัดเจนขึ้น ด้วยบริการ
• ตรวจคัดกรองตา
• ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
• ตรวจรักษา ผ่าตัดโรคตาทุกชนิด เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตา โรคตาอักเสบ และติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ดวงตา เป็นต้น
• ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง ด้วยเลสิก
• ตรวจ รักษาอาการติดเชื้อในตาทุกประเภท
• ผ่าตัดต้อกระจก ด้วยการอัลตร้าซาวด์
• ตรวจรักษาโรคเบาหวานขึ้นตา
• รักษา ผ่าตัดโรคจอประสาทตา และวุ้นในตา
• รักษาโรคตาที่จำเป็นต้องใช้เลเซอร์
• ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และคอนแทคเลนส์
ไม่หยุดพัฒนา เพื่อปกป้องดวงตาคุณให้สดใสยาวนาน
ปัจจุบันเราทีมจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคต้อหิน พร้อมด้วยเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยต้อหิน อันทันสมัยประกอบด้วย
• เครื่องวัดค่าความดันลูกตา (Goldmann Applanation Tonometry GAT)
• เครื่องตรวจวิเคราะห์ความหนาของเส้นใยประสาทตา
• เครื่องช่วยประเมินส่วนหน้าของลูกตา (Anterior Segment OCT)
ด้วยบริการที่ประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีม เริ่มจากการวางแผน พร้อมติดตามความคืบหน้าในการรักษาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของการรักษา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกตา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 13 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 11396-97