วัคซีน HPV เข็มนี้..ช่วยป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก"
โรงพยาบาลเปาโล
10-มี.ค.-2563
มะเร็งนรีเวชที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยไม่แพ้ “มะเร็งเต้านม” ก็คงจะหนีไม่พ้น “มะเร็งปากมดลูก” โรคร้ายที่มีสาเหตุหลักๆ มาจากการติดเชื้อ HPV แต่ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ ทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เกือบ 100%

“เชื้อ HPV” เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกยังไง?

โดยปกติเชื้อ HPV หรือ Human Papilloma Virus มีทั้งหมดกว่า 100 ชนิด แต่จะมีเพียง 30-40 ชนิดที่ทำให้เกิดติดเชื้อที่อวัยวะสืบพันธุ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายพันธุ์ไม่รุนแรงที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ และกลุ่มสายพันธุ์รุนแรงที่ทำให้เกิดมะเร็ง ซึ่งมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการที่เชื้อไวรัสเข้าไปที่ปากมดลูก แล้วกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อหรือเซลล์ กลายเป็นเนื้อเยื่ออักเสบเรื้อรัง..และแปรเปลี่ยนเป็น “มะเร็ง” ในที่สุด

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีน HPV

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV หรือที่เราเรียกกันว่า “วัคซีนมะเร็งปากมดลูก” สามารถเริ่มฉีดให้เด็กผู้หญิงได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ HPV ตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์

เคยมีเพศสัมพันธ์..การฉีดวัคซีน HPV ช่วยป้องกันได้หรือไม่?

สำหรับผู้ที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว กรณีที่ยังไม่เกิดการติดเชื้อ HPV วัคซีนนี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อ HPV ได้ รวมไปถึงผู้หญิงที่ได้รับเชื้อ HPV ไปแล้วสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่ง วัคซีน HPV จะยังช่วยป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นๆ ได้

ฉีดวัคซีน HPV แล้ว..ต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอีกไหม?

แม้ว่าเชื้อ HPV จะเป็นสาเหตุหลัก แต่ก็ยังมีอีกหลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ ดังนั้น แม้ว่าจะเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV มาแล้ว การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ..ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น!! จากผลการศึกษาพบว่า..ผู้หญิงจะได้รับเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่ง และใช้เวลานานหลายปีกว่าจะพัฒนาจนกลายมาเป็น “มะเร็งปากมดลูก” ทำให้ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับเชื้อนี้มาแล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า..ทำไม? ผู้หญิงควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ