ติดเชื้อ HPV รีบรักษา...ก่อนลุกลามเป็น "มะเร็ง"
โรงพยาบาลเปาโล
06-ก.ค.-2565
มะเร็งปากมดลูก..โรคมะเร็งนรีเวชที่พบสถิติการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่มีความรุนแรง ที่สามารถเปลี่ยนเซลล์ปกติให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ แต่เราสามารถหยุดการพัฒนาของเชื้อไวรัสนี้ได้..หากตรวจพบเชื้อ HPV ตั้งแต่ระยะก่อนกลายเป็นมะเร็ง

HPV ไวรัสตัวร้าย..ที่มากับเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์..ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก สามารถทำให้เกิดการแพร่เชื้อ HPV ได้มากถึง 40 ชนิด โดยมีเชื้อไวรัส HPV 15 ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก แต่สายพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์รุนแรงและส่งผลให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกมากถึง 70% คือสายพันธุ์ 16 และ 18

เชื้อไวรัส HPV อาจไม่ได้ทำเสี่ยงมะเร็งเสมอไป
 ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (CDC) พบว่าเชื้อ HPV ชนิด mucosal สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงและกลุ่มสายพันธุ์ที่รุนแรง โดยกลุ่มที่ไม่รุนแรงจะสามารถทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศ รอบๆ อวัยวะเพศและทวารหนัก หรือภายในช่องปากและลำคอ โดยกว่า 90% ของหูดที่อวัยวะเพศเกิดจากการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11

ติดเชื้อ HPV เรื้อรัง...อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอื่นๆ
ในการติดเชื้อ HPV เรื้อรัง..โดยเฉพาะกลุ่มสายพันธุ์รุนแรง ไม่เพียงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น เพราะเชื้อ HPV จะอาศัยอยู่ในเซลล์เยื่อบุผิวหนังและเยื่อมูกที่ปกคลุมหลายส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นปาก ลำคอ ช่องคลอด อวัยวะเพศภายนอก ทวารหนัก หรือท่อปัสสาวะที่องคชาติ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปาก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งที่อวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายได้เช่นกัน

ตรวจหาเชื้อ HPV แบบเจาะลึกกว่า..ด้วย HPV TESTING
ปัจจุบันมีการพัฒนาการตรวจค้นหาเชื้อ HPV ที่มีความแม่นยำอย่างมาก เพราะเป็นการตรวจแบบเจาะลึกถึงระดับชีวโมเลกุลทั้งยังสามารถค้นหาเชื้อ HPV ได้ตั้งแต่ในระยะที่ยังไม่พัฒนากลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ทำให้สามารถป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที เพราะเชื้อ HPV ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะลุกลามกลายเป็นเซลล์มะเร็ง การตรวจหาเชื้อ HPV จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้พบเชื้อไวรัส..และรักษาได้ทัน ก่อนเชื้อ HPV ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งในอนาคต