อุ่นใจเมื่อลูกน้อยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องพัก
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
21-ก.พ.-2566 ถึง 30-มิ.ย.-2566
สำหรับเด็กผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไป กับสิทธิพิเศษ Admit ไม่ต้องเสียส่วนเกิน
อุ่นใจเมื่อลูกน้อยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องพัก

กรมธรรม์เหมาจ่าย สำหรับเด็กเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1. สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เหมาจ่ายค่ารักษา เริ่มต้น 1 ล้านบาทขึ้นไป และสามารถเบิกค่ารักษาประกันได้ตามปกติเท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องมีกรมธรรม์ค่าห้อง 1,500 บาท ขึ้นไป และสามารถเบิกค่ารักษาประกันได้ตามปกติ เท่านั้น
 3. กรมธรรม์ต้องไม่มีเงื่อนไข การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก ก่อนเข้า Fax Claim
 4. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าห้อง ICU , และค่าห้องผ่าตัด
 5. สิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนลงทะเบียนจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 6. พักรักษาได้ที่ห้อง ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 7. ผลประโยชน์และการคุ้มครองการรักษา Admit เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทประกัน และอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นผู้พิจารณา
 8. ยกเว้น ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคดังกล่าวและโรคที่ประกันยกเว้น
 9. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการนอน Admit ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน
 11. ระยะเวลาโครงการพิเศษสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน