หมดกังวล ค่าห้องส่วนเกิน
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
24-เม.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
หมดกังวล...ส่วนเกินค่าห้องพัก 
สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ ที่มีค่าห้อง (HS) 2,000 บาทขึ้นไป 


สามารถอัพเกรดพักห้องเดี่ยวแบบ Standard ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้อง !

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
เงื่อนไขการรับบริการ 
1. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีประกันสุขภาพที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด) และสามารถใช้ Fax Claim ที่ผ่านบริษัทประกันได้ *** เท่านั้น ***
2. ค่าห้องพักที่เป็นส่วนเกินดังกล่าว คือ (ค่าห้อง , ค่าอาหาร , ค่าบริการพยาบาล , ค่าบริการโรงพยาบาล) ที่เบิกกับบริษัทประกัน "ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน" ส่วนรายการอื่น ๆ เบิกตามผลประโยชน์ 
3. พักห้องเดี่ยว Standard ที่โรงพยาบาลกำหนดเอาไว้เท่านั้น 
4. ค่าห้องดังกล่าว ยกเว้น ห้อง ICU , ห้องผ่าตัด 
5. ค่าห้องดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และ Package เหมาจ่ายได้
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม 02-577-8111