โปรแกรมผ่าตัด Happy Healthy Strong
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
26-เม.ย.-2567 ถึง 30-ก.ย.-2567
โปรแกรมผ่าตัด
HAPPY HEALTHY STRONG


          โรคในปัจจุบันมีความซับซ้อนและความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อเราตรวจพบเจอแล้ว ไม่ควรปล่อยเอาไว้นาน จำเป็นต้องรับเข้ารับการรักษา นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว การตรวจคัดกรองและการผ่าตัดก็มีความสำคัญในยการเช่นกัน โปรแกรมผ่าตัด Happy Healthy ฆtrong มีโปรแกรมการตรวจคัดกรองและการผ่าตัดราคาพิเศษ ช่วยให้การตัดสินใจการรักษานั้นง่ายขึ้น สามารถกลับใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วอีกด้วย


โปรแกรมผ่าตัดทางกระดูกและข้อระยะเวลา
พักฟื้นที่ รพ.
ราคาโดยประมาณ
1โปรแกรมฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น 1 เข็มPRPDay Case5,900.-
2โปรแกรมฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น 3 เข็มPRPDay Case15,900.-
3ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้างTKA5วัน 4คืน (รวม ICU 1คืน)190,000.-


โปรแกรมผ่าตัดทางจักษุระยะเวลา
พักฟื้นที่ รพ.
ราคาโดยประมาณ
4ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์นิ่มพับได้) PhacoDay Case31,900.-
5ผ่าตัดต้อเนื้อPterygiumDay  Case24,900.-


โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารระยะเวลา
พักฟื้นที่ รพ.
ราคาโดยประมาณ
6ส่องกล้องกระเพาะอาหาร GastroscopyDay Case15,900.-
7ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ColonoscopyDay Case18,900.-
8ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและตรวจลำไส้ใหญ่Gastroscopy + ColonoscopyDay Case32,900.-


เงื่อนไขโปรแกรม
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายประกอบด้วย
  • 1. ค่าห้องพักฟื้นประเภท Deluxe Room จำนวนวันนอนตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม
  • 2. ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด
  • 3. ค่าเวชภัณฑ์และยาพื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
  • 4. ค่าแพทย์ผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์เหมาจ่าย
  • 5. การดูแลในห้องพักฟื้น ICU ตามเงื่อนไขโปรแกรม เฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
  • 6. ระยะเวลาพักฟื้นขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยและวินิจฉัยของแพทย์
  • 7. การรับสิทธิ์ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินรอยโรคตามดุลยพินิจของแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
  • 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้
1. ค่าห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารับการผ่าตัด / ยากลับบ้าน
2. กรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit


เพิ่มเพื่อน