โปรแกรม Alway-On Happy Travel
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
02-พ.ย.-2565 ถึง 30-มิ.ย.-2566
โปรแกรม Always-On "Happy Travel" 

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม 2566

ระยะเวลาเข้ารับบริการถึง  30 มิถุนายน 2566

          การตรวจสุขภาพ คือเกราะป้องกันชั้นดีให้กับร่างกายของเรา ภัยเงียบที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในร่างกายอาจไม่ส่งผลต่อเราในวันนี้ แต่หลายๆ โรคที่ลุกลามเป็นวงกว้าง กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้ไป โปรแกรม Always-on "Happy Travel" โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ตอบโจทย์สายเดินทาง สายท่องเที่ยว ที่เข้าใจการใช้ชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์แบบไหน การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องไม่ควรละเลย (โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจก่อนเข้ารับบริการ)


โปรแกรมตรวจสุขภาพ CHECK UP VISA TRAVEL โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับทำวีซ่ากลุ่มประเทศยุโรป - อเมริกา 
รายการตรวจ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
 Physical Examination 
2วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs 
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight
4
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
5ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA 
6ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination 
7ตรวจอุจจาระ 
Stool Examination 
8ตรวจหาเชื้อกามโรค
VDRL (RPR)
9ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์
HIV Antibody
10เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray
11สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report

ราคา 1,500 บาท


โปรแกรมตรวจเลือกได้ตามใจ ไม่ต้องซื้อแพ็กหลักก็ซื้อได้ 
รายการตรวจราคา
1
Vaccine Happy Travel วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม/ท่าน
สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป
790.-
2Vaccine Happy Travel วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม/2 ท่าน
สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป
1,300.-
3ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID19 ด้วยวิธีตรวจสารพันธุกรรม RT-PCR
รอผลการตรวจ 24-48 ชั่วโมง3,000.-
4โปรแกรมตรวจหาเชื้อหาภูมิ ABC  
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
 2. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs AG)
 3. ตรวจหาภูมิป้องกันไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HBs)
 4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
 5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV IgM)
 6. ตรวจหาภูมิป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV (Total)
2,190.-
5โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง 
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
 2. ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
 3. ตรวจหาภูมิ ไวรัสตับอักเสบ บี
 4. ตรวจหาเชื้อ HIV
 5. ตรวจหาเชื้อกามโรค ซิฟิลิส DVRL
 6. เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ 
1,490.-
6Vaccine มือเท้าปาก 1 เข็มสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 3,700.-
7Vaccine มือเท้าปาก 2 เข็ม  7,000.-
8
Vaccine หัด,หัดเยอรมัน,คางทูม
สำหรับเด็กอายุ 9 - 12 ปี 
สำหรับ ผู้ใหญ่จำเป็นต้องฉีด 2 เข็ม ระยะห่างกัน 4 สัปดาห์ต่อเข็ม
1,250.-
9Vaccine ไอกรน,บาดทะยัก,คอตีบ
ฉีดได้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป 1,250.-
10Vaccine ไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม
 ฉีดได้ตั้งแต่แรกเกิด  ควรรับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
2,390.-
11Vaccine ปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ 1 เข็มฉีดได้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
3,590.-
12Vaccine ปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์  2 เข็ม
6,790.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
 1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
 3. ระยะเวลาการขาย 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม 2566
 4. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ถึง 30 มิถุนายน 2566
 5. โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าว เมื่อซื้อที่สาขารังสิต ต้องใช้บริการได้ที่สาขารังสิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
 6. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
 7. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน