โปรแกรมอัลตราซาวด์ช่องท้อง
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
03-พ.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
โปรแกรมอัลตราซาวด์ช่องท้อง โปรแกรมรายการตรวจราคา
1โปรแกรมอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมดUltrasound Whole Abdomen2,590.-
2โปรแกรมอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนUltrasound Upper Abdomen1,999.-
3โปรแกรมอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างUltrasound Lower Abdomen1,990.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว 
  2. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดค่าบริการตามจริง 
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด เข้ารับบริการภายใน 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน เข้ารับบริการภายใน 31 ธันวาคม 2567 - +
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง เข้ารับบริการภายใน 31 ธันวาคม 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต