โปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Healthy Strong สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
03-พ.ค.-2567 ถึง 30-ก.ย.-2567

โปรแกรมตรวจ 
HAPPY HEALTHY STRONG

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

          การตรวจสุขภาพ คือเกราะป้องกันชั้นดีให้กับร่างกายของเรา ภัยเงียบที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในร่างกายอาจไม่ส่งผลต่อเราในวันนี้ แต่หลายๆ โรคที่ลุกลามเป็นวงกว้าง กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้ไปแล้ว โปรแกรมตรวจสุขภาพ HAPPY HEALTHY STRONG มีรายการตรวจที่เข้าใจทุกคนว่าแต่ละช่วงวัยต้องดูแลสุขภาพอย่างไร (โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจก่อนเข้ารับบริการ)


รายการตรวจแพ็กเกจ 26 รายการแพ็กเกจ 36 รายการ
สำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุแพทย์PHYSICAL EXAMINATIONพบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจCARDIOพบแพทย์เฉพะทาง สูตินรีแพทย์
PV. BY GYNECOLOGIST
วัดความดันโลหิต ชีพจร
BLOOD PRESSURE , VITAL SIGNS
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
WEIGTH & HIGHT ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI
BMI
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VA
 รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน  
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
CBCตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
FASTING BLOOD SUGAR
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
ตรวจระดับไขมันในเลือด
CHOLESTEROL
ตรวจระดับไขมันในเลือด
TRIGLYCOERIDE ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDLตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
LDL
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST) ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (ALT) ตรวจหน้าที่การทำงานของตับALKALINE PHOSHATASEตรวจหน้าที่การทำงานของไต 
B.U.N
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต CREATININE
ตรวจหากรดยูริคในเลือด
URIC ACID
ตรวจปัสสาวะ URINE EXAMINATION
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก
ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
ANTI HBs
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
ALPHA-FETOPROTINE
✔ 


ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA
ตรวจไทรอยด์
TSH
ตรวจไทรอยด์
FT4
ตรวจไทรอยด์
FT3
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA
ตรวจหามะเร็งรังไข่
CA-125
รายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ
เอกซเรย์ปอด
CHEST X-RAY
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
ตรวจความแข็งตังของหลอดเลือดแดงABI  รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง เลือกตรวจได้
2 รายการ
เลือกตรวจได้
2 รายการ
เลือกตรวจได้
4 รายการ
เลือกตรวจได้
4 รายการ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ECHOตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกTHIN  PREPตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
ULTRASOUND PELVISตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม (อายุ 35 ปีขึ้นไป) DIGITAL MAMMOGRAM + ULTRASOUND BREAST BOTH
ตรวจหามะเร็งเต้านม (อายุไม่เกิน 35 ปี) 
ULTRASOUND BREAST BOTH
ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก
BONE DENSITY 2 POINT ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
CT CALCIUM SCORE
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
LOW DOSE CT SCAN
ตรวจหาภาวะการเกิดพังผืดในเนื้อตับ
FIBRO SCAN
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
ULTRASOUND UPPER ABDOMEN
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
ULTRASOUND LOWER ABDOMEN
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN
  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
คูปองอาหารว่างCOMPLIMENTARY VOUCHER
100.-100.-200.-200.-
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
HOSPITAL SERVICE CHARGE - OPD
ผลตรวจสุขภาพ
MEDICAL CHECK UP REPORT

ราคา
6,900.-6,900.-9,900.-9,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 
  1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  2. สำหรับลูกค้าประกันที่มีกรมธรรม์ OPD และ IPD รับทันที โปรแกรมตรวจความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI 
  3. กรณีพบความผิดปกติส่งแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายตามจริง
  4. ระยะเวลาการขาย 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567
  5. ระยะเวลาการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2567
  6. โปรแกรมตรวจสุขภาพ happy Healthy Strong  เมื่อซื้อที่สาขารังสิต ต้องใช้บริการได้ที่สาขารังสิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการสาขาอื่นได้
  7. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าหรือบริการอื่นได้ในทุกกรณี
  8. รายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 7วัน
  9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


SAVE & SAFE SURGERY
- ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง Lap Myomectomy จำนวน 2วัน 1 คืน
- ผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ หรือซีสต์รังไข่ผ่านกล้อง Lap Cystectomy จำนวน 2วัน 1คืน 
- ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี LC จำนวน 2วัน 1คืน


เงื่อนไขในการใช้โปรแกรม
1. วงเงินค่า IPD Room /Day 3,000 บาทขั้นไป พักห้องเดี่ยวไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
2. กรณีวงเงินค่ารักษาเหมาจ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน ในกรณีที่มีการผ่าตัดตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด
3. ต้องเป็นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ที่ทางบริษัทประกันสุขภาพกำหนดเท่านั้น 
4. ผู้เข้ารับบริการผ่าตัดต้องผ่านการประเมินตามดุลยพินิจของแพทย์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด  
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน