โปรแกรมตรวจสุขภาพชุด "ของขวัญแทนคำขอบคุณ"
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
22-ม.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
ครบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
ขอมอบของขวัญ...แทนคำขอบคุณ 
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 4,444 บาท

เลือกรายการไหนก็ได้ 4 รายการ แต่จ่ายราคาเดียว 4,444 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดของขวัญ...แทนคำขอบคุณ ครอบรอบ 4 ปี
เลือกตรวจ 4 โปรแกรม ในราคา 4,444 บาท ดังนี้


1.  โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน
No.รายการตรวจ
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
2วัดความดันโลหิตBlood Pressure , Vital Signs
3ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงWeigth & Height 
4ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC
5ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar
6ตรวจระดับไขมันในเลือดCholesterol 
7ตรวจระดับไขมันในเลือดTriglyceride
8ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงHDL-Cholesterol 
9ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำLDL-Cholesterol
10ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGOT (AST)
11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
12ตรวจหน้าที่การทำงานของไตCreatinine 
13ตรวจหากรดยูริคในเลือดUric Acid
14ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
15ตรวจเอกซ์เรย์ปอดChest X-ray
16สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
17คูปองอาหาร 

2. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งบุรุษ
3. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
4. โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก
5. โปรแกรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ
6. โปรแกรมตรวจคัดกรองไทรอยด์
7. โปรแกรมตรวจคัดกรองอัลต้ราซาวด์ช่องท้องส่วนบน
9. โปรแกรมตรวจคัดกรองอัลต้ราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
10. โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
11. โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

*หมายเหตุ
  • รวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว
  • ระยะเวลาขายโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม จนถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
  • เมื่อซื้อ แพคเกจแล้วสามารถเข้ารับบริการตรวจได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต