พญ.อรสาต์ วีระจิตต์

อายุรแพทย์

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
วัน เวลา
ไม่มีตารางออกตรวจ
<span style=""><span style="font-size: 18pt;">title</span></span><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style=""><span style="color: #047bc3;">พญ.อรสาต์ วีระจิตต์</span><br></span></strong></span><span style="font-size: 18pt;"><strong>ความเชี่ยวชาญ</strong> : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป<br><strong>การศึกษา</strong> :</span>
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551)
  • วุฒิบัตรอายุรกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  •  

    พญ.อรสาต์ วีระจิตต์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี 2551 จากนั้นได้ศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางวุฒิบัตรอายุรกรรมทั่วไป ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์ประจำแผนกอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลเปาโล รังสิต มาตั้งแต่ปี 2559 คุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการศึกษาว่า…

          “ที่หมอเลือกเรียนเป็นอายุรแพทย์ เพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาคนไข้ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม เพราะอายุรศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีองค์ความรู้พื้นฐานของการเป็นแพทย์ในทุกๆ สาขา ที่สามารถดูแลคนไข้โรคต่างๆ ได้หลากหลาย”

คนไข้ที่คุณหมอดูแลรักษาอยู่เป็นประจำ
คนไข้ที่ คุณหมออรสาต์ ตรวจรักษาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนไข้ผู้สูงวัยที่เป็นโรคเรื้อรังและโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคเกี่ยวกับความดัน ไขมัน เบาหวาน และโรคไทรอยด์ ซึ่งจะมีทั้งคนไข้ที่ตั้งใจมาพบคุณหมอจากการมีอาการต่างๆ โดยตรง และคนไข้ที่มาตรวจร่างกายแล้วพบว่าต้องทำการรักษาเพราะพบความเสี่ยงหรือพบโรค…
          “ไม่ว่าคนไข้จะมาด้วยอาการอะไร  หมอก็มีหน้าที่ทำให้คนไข้หายจากอาการหรือโรคนั้นๆ ซึ่งก็ต้องปฏิบัติทำตามมาตรฐานของวิชาชีพ ให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ หรืออย่างน้อยหากเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ก็ต้องช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ได้อย่างปกติสุข แม้จะต้องกินยาก็ตาม
ยิ่งในปัจจุบันเรามีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จึงช่วยให้อายุรแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการตรวจแล็บต่างๆ ที่ช่วยให้หมอมีข้อมูลในการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อย่างตัวแผ่นสไลด์ ตัวภาพเอกซเรย์ก็มีความคมชัดและมีรายละเอียดสูงกว่าในสมัยก่อนมาก ปกติแล้วแผนกอายุรกรรมก็จะเกี่ยวข้องกับแล็บกับการตรวจเลือดค่อนข้างเยอะ การที่แล็บมีมาตรฐานสูงก็ช่วยให้ผลการวินิจฉัยมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำสูงขึ้นด้วย”

การดูแลสุขภาพด้วยตนเองและการบริการของโรงพยาบาลที่คุณหมอแนะนำ
ในฐานะอายุรแพทย์ คุณหมออรสาต์ มักแนะนำให้ทุกคนหมั่นดูแลสุขภาพให้ดี ด้วยการทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญคือควรดื่มน้ำให้ได้หกถึงแปดแก้วต่อวัน และพอเข้าถึงช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไปก็ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี…
          “สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป แม้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคร้ายแรง หมอก็แนะนำให้ตรวจสุขภาพทั่วไป อย่างตรวจน้ำตาล ไขมัน ค่าไต ค่าตับ รวมถึงตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเอกซเรย์ปอด ส่วนในผู้หญิงก็ควรตรวจเพิ่มเติม เช่น คัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจมดลูก เป็นต้น "