พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00