พญ.จีรลักษณ์ ลิ้มอิ่ม

วิสัญญีแพทย์

วุฒิบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิสัญญีวิทยา
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00