นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตรบัณฑิต สาขารังสีวินิจฉัย
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 12:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00
title