สุขภาพสตรี
20-พ.ค.-2561
title
แผนกสูติ นรีเวช

          การให้บริการและดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวช ที่พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยแบบครบวงจร ทั้งการตรวจรักษา การป้องกันโรคของสตรีรวมไปถึงการดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร

         เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในครรภ์ เราพร้อมดูแลตลกทุสัปดาห์ด้วยโปรแกรมฝากครรภ์ แบบ 7 และ 12 ครั้ง เพื่อดูแล และ ให้คำปรึกษา  เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการของลูกน้อยที่ดีตามเกณฑ์ 

   
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่