06-พ.ค.-2561

ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยคุณภาพการรักษา และงานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูแลคุณให้มั่นใจในรอยยิ้ม พร้อมมีสุขภาพช่องปากและฟัน ที่สมบูรณ์แข็งแรง

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล รังสิต พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของคุณอย่างครอบคลุม ทั้งด้านทันตกรรมเพื่อการรักษา หรือเพื่อความสวยงาม โดยมุ่งมั่นให้ความสำคัญตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือน นอกจากนี้ เรายังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อภายใต้มาตรฐานระดับสากล มีทีมเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ และการดูแลอำนวยความสะดวกด้วยความเอาใจใส่ในการบริการ สาขาหลักๆ ดังนี้
  1. ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
  2. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน แบบทันตกรรมทั่วไป บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยรวมให้กับคนไข้ เพื่อทำการรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ทั้งการทำความสะอาด การรักษาสภาพเหงือกและฟัน มีบริการขูดหินปูน ทำความสะอาดขจัดคราบจุลินทรีย์ แก้ปัญหาฟันผุ วินิจฉัยรอยโรคด้วยการ x-rayโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เช่น สาขาปริทันต์ (รักษาเหงือก) รักษารากศัลยกรรมช่องปาก (ถอน ผ่าฟันคุด) ทันตกรรมใส่ฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมรากเทียม การจัดฟัน การสบฟัน และนอนกรน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทันตแพทย์วินิจฉัยโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยคำนึงถึงผลลัพธ์และความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก สร้างความมั่นใจ ด้วยทันตกรรมรากเทียม การรักษารากฟันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปนั้น เราให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเข้ากับร่างกายได้ดี อย่าง Titanium ฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบดเคี้ยว ซึ่งจะเลือกรากเทียมแต่ละชนิดมาใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้ เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดหลังการรักษา เพราะการบดเคี้ยวมีส่วนทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเมื่อโครงสร้างของใบหน้าสมบูรณ์ คนไข้ก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น พูด ยิ้ม และหัวเราะได้อย่างมั่นใจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาของฟันที่หลุดไปแล้วด้วยการตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน เมื่อโพรงประสาทฟันที่ถูกทำลายอักเสบ หรือตายจนถูกตัดออก พื้นที่บริเวณที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุดให้เรียบร้อย ถ้าเป็นในสมัยก่อนฟันที่มีโพรงประสาทฟันอักเสบจะต้องถูกถอนออก แต่ในปัจจุบันการรักษารากฟันจะช่วยรักษาฟันไว้โดยไม่ต้องถอน ทำให้การรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมมากเพราะสามารถทดแทนได้ ทั้งกรณีที่ฟันหายไปเพียง 1ซี่ หลายซี่ ทั้งขากรรไกร หรือทั้งปากได้เลย ทดแทนสิ่งที่เสียไป ด้วยทันตกรรมประดิษฐ์ งานทันตกรรมประดิษฐ์ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ให้ความสำคัญกับการแก้ไขความบกพร่องต่างๆ ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไป แก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก เพื่อให้คนไข้สามารถกลับเข้าสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ใส่ใจในทุกความต้องการ ภายใต้การบริการ รักษา มาตรฐานสากล