คลินิกสุขใจ
14-มิ.ย.-2566
คลินิกสุขใจ 


          จิตใจของเราก็ไม่ต่างจากอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย หากเราใช้งานโดยละเลยการดูแลสุขภาพจิตก็โอกาสเจ็บป่วย เสื่อมโทรมตามการใช้งานได้ ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยความเสี่ยงต่างที่มาจากความเครียดจากงาน ปัญหาครอบครัว การเงิน สังคมต่างๆ ล้วนเป็นสารตั้งต้นที่ทำลายสุขภาพจิตของเราโดยไม่รู้ตัวทั้งสิ้น การดูแลสุขภาพจิตใจของเราจึงควรเป็นหนึ่งในรายการตรวจสุขภาพประจำปี หรือ เมื่อพบสัญญาณความผิดปกติทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เช่น การนอนไม่หลับ วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ อารมณ์แปรปรวน ไปจนถึงความคิดที่จะทำร้ายตัวเอง อาการเหล่านี้ไม่ควรละเลย คิดว่าหายไปได้เอง เพราะปัญหาสุขภาพจิตที่สะสม หากปล่อยไว้นานอาจสายเกินแก้ 

หากคุณมีอาการเหล่านี้ 
 • พัฒนาการล่าช้า
 • ออทิสติก
 • ซน สมาธิสั้น
 • วิตกกังวล
 • ซึมเศร้า
 • ย้ำคิดย้ำทำ
 • จิตเภท
 • อารมณ์สองขั้ว
 • ติดสารเสพติด
 • นอนไม่หลับ
 • ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

บริการของคลินิกสุขใจ
รูู้ใจ เข้าใจถึงปัญหาของคุณ 
         
          อย่ากังวลที่จะเล่าเรื่องต่างๆ ให้เราฟัง เพราะเป็นขั้นตอนสำคัญในรักษา โดยคลินิกสุขใจถูกแยกออกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับผู้อื่น ไร้กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว

          การรักษาสุขภาพจิตเป็นหน้าที่ของเรา ด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพจิต เอาใจใส่ในรายละเอียดในความรู้สึกและอารมณ์เพื่อผู้ป่วยหายจากโรค สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็วที่สุด


สอบถามเพิ่มเติม คุณสิริพร สุขเจริญโชคดี พยาบาลวิชาการ Nurse Educator
ติดต่อ 02-577-8111 ต่อ 1404