โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ใหญ่
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
25-เม.ย.-2567 ถึง 30-พ.ย.-2567
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ใหญ่

วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งได้ทั้งชาย หญิง 
มะเร็งปากมดลูกพบบ่อยในสตรีไทยเป็นอันดับที่ 5 ของมะเร็งที่พบในสตรีไทย (ข้อมูลจาก Cancer in Thailand Vol.x, 2016-2018 จัดทำและเผยแพร่โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 30-60 ปี และมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยวันละ 6 คน  อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป)

โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gadasil 4 สายพันธุ์ จำนวน 3 เข็ม ราคา 8,990 บาท
โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gadasil 9 สายพันธุ์ จำนวน 3 เข็ม  ราคา 21,500 บาทเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.ราคาโปรแกรมดังกล่าว ยังไม่รวมรวมค่าบริการและค่าแพทย์
2.กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3.ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้  - 30 พฤศจิกายน 2567
4.ระยะเวลาเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
5.สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพสตรี โทร.021500900 ต่อ 5420
6.สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
7.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5
420
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gadasil 4 สายพันธุ์ (จำนวน 3 เข็ม) สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gadasil 9 สายพันธุ์ (จำนวน 3 เข็ม) สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร