โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-ม.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2567
ความหนาแน่นของมวลกระดูก หากมีปริมาณลดลงจะทำให้เกิดความเสี่ยงภาวะกระดูกหักได้ง่าย การลดลงของงมวลกระดูกนั้น โดยปกติจะค่อยลดน้อยลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชาย และผู้หญิงซึ่งผู้หญิงจะมีความเสี่ยงสูงหลังช่วงวัยหมดประจำเดือน รวมทั้งสาเหตุอื่น เช่น มีประวัติกระดูกเปราะหักง่าย การทานยาบางกลุ่มติดต่อกันเป็นเวลานาน ป่วยด้วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  หรือมีภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากเกินไป เป็นต้น
 

การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Mineral Density-BMD เป็นการตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกตามส่วนต่าง ๆ ช่วยให้ทราบว่าสุขภาพของกระดูกมีความแข็งแรงระดับใด และมีภาวะกระดูกพรุนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
 โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน (ตรวจกระดูกสันหลัง + สะโพก + ข้อมือ)
Bone Densitometry 3 Parts  2,500.-

 รับรายการตรวจเพิ่มฟรีทันที !!  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เอกซเรย์ข้อเข่าซ้าย – ขวา X-ray Knee Right & Left


 เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. รายการตรวจเพิ่มฟรี “ เอกซเรย์ข้อเข่าซ้าย – ขวา ” เข้ารับบริการตรวจในวันเดียวกับการโปรแกรมตรวจ  ความหนาแน่นมวลกระดูก (โปรแกรมหลัก)
3. รายการตรวจเพิ่มฟรี “ เอกซเรย์ข้อเข่าซ้าย – ขวา ” ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. กรณี ตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม โรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
5. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้
6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
7. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันนี้- 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

8. สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 มกราคม 2568 เท่านั้น
9. กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ณ คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
10.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5114

Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset