โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
26-ก.ค.-2565 ถึง 30-มิ.ย.-2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้
สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี

         การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ Allergy Screening มี ในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้นั้นแพทย์จะทำการซักประวัติสุขภาพตามระบบ ร่วมกับการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ โดยเลือกวิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายบุคคล

        การทดสอบโรคภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือด Allergy Blood Test เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยตรวจค้นหาสารภูมิแพ้ ซึ่งสามารถตรวจได้หลายชนิดในการตรวจครั้งเดียว โดยไม่ต้องงดยาแก้แพ้ ก่อนเข้ารับการตรวจ จึงเหมาะกับผู้ป่วยภูมิแพ้ที่มีอาการรุนแรง เช่น กลุ่มผื่นลมพิษ ชนิดที่ควบคุมไม่ได้ จำเป็นต้องควบคุมอาการโดยการใช้ยาภูมิแพ้อย่างสม่ำเสมอ  หรือกลุ่มแพ้อาหาร เช่น นม ไข่ แป้ง สาลี แต่การตรวจด้วยวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Test
        การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Skin Test
          จะใช้วิธีการหยดน้ำยาภูมิแพ้ลงไปบริเวณท้องแขน และใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นเข็มเล็กๆ สะกิดบริเวณผิวหนัง หลักจากทิ้งไว้ประมาณ 15 นาทีก็จะอ่านผลได้ทันที โดยการตรวจโรคภูิมิแพ้ด้วยวิธีนี้ สามารถหาสารก่อภูมิแพ้ได้หลายชนิดภายในการตรวจครั้งเดียว นิยมตรวจในกลุ่มภูมิแพ้อากาศ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นต้องงดยาแก้แพ้ และยาชนิดอื่นๆ ที่มีผลต่อการควบคุมอาการแพ้ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 7 วัน เป็นวิธีที่แนะนำให้ตรวจได้ในเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป


***โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ***

โปรแกรมตรวจคัดกรองหาสารก่อภูมิแพ้ ทางผิวหนัง
(แบบ Skin test)

ราคา(บาท)

● โปรแกรมตรวจคัดกรองหาสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ ทางผิวหนัง (Skin Test) 10 จุด

1,690.-

โปรแกรมตรวจคัดกรองหาสารก่อภูมิแพ้
(แบบตรวจเลือด)

 ราคา(บาท)

● โปรแกรมตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มแพ้ทางผิวหนัง
มีรายการตรวจสารก่อภูมิแพ้กลุ่มแพ้ทางผิวหนัง 5 ชนิด
1. ไข่ขาว
2. นมวัว
3. ข้าวสาลี
4. ถั่วเหลือง
5. ไรฝุ่น
 

4,200.-

● โปรแกรมตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ในอากาศและอาหาร
มีรายการตรวจสารก่อภูมิแพ้กลุ่มแพ้ในอากาศและอาหาร 19 ชนิด
กลุ่มหญ้าผสม
1. หญ้าแพรก
2. หญ้าไรย์
3. หญ้าทิมโมที่
4. หญ้าเมดาว
5. หญ้าพง
6. หญ้าบาเฮีย
กลุ่มสารก่อภูมิแพ้ตัวเดี่ยว
7. ไข่ขาว
8. นมวัว
9. กลุ่มปลาคอด (ปลาเนื้อขาว)
10. ข้าวสาลี
11. ถั่วลิสง
12. ถั่วเหลือง
13. กุ้งทะเล เช่น กุ้งแดง กุ้งกุลาดำ กุ้งทราย
14. ไรฝุ่นบ้าน พบตามที่นอน
15. แมลงสาบตัวใหญ่
16. วัชพืชผักโขม
17. เกสรกระถินณรงค์
18. ขนแมว, รังแคแมว
19. ขนสุนัข, รังแคสุนัข

4,200.-

● โปรแกรมตรวจเลือดหาสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มอาหารทะเล
มีรายการตรวจสารก่อภูมิแพ้กลุ่มอาหารทะเล 7 ชนิด
1. ทูน่า
2. แซลมอน
3. ปู
4. กุ้ง
5. หอยแมลงภู่
6. ปลาหมึก
7. หอย

4,200.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับเด็กอายุ  1-14 ปี หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
3. การเข้ารับบริการโปรแกรมตรวจดังกล่าวแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

4. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าบริการ 
 ติดต่อเข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โทร.02 1500 900 ต่อ 5121
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567
7. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด


อ่านเพิ่มเติม 
การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ ALLERGY SCREENING

อ่านเพิ่มเติม
โรคภูมิแพ้ในเด็ก และผลกระทบด้านพัฒนาการเจริญเติบโต


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset