โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-ธ.ค.-2566 ถึง 30-มิ.ย.-2567

ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง สำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี

        ภาวะโลหิตจางในเด็กเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบได้บ่อยคือการขาดธาตุเหล็ก และโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้โลหิตจาง เช่น โรคเรื้อรังต่างๆ  โรคมะเร็ง และโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม อ่านต่อเพิ่มเติมคลิก

โลหิตจาง


*โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ*

รายการตรวจตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง พร้อมตรวจหาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ตรวจร่างกาย โดยกุมารแพทย์
Physical Examination Pediatrician


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC Complete Blood Count


ตรวจระดับเฟอร์ริตินในเลือด
Ferritin


ตรวจธาตุเหล็กในเลือด
Serum Iron


ตรวจทีไอบีซี
TIBC


ตรวจหาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
Hb Typing


ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD


ราคาเหมาจ่าย (บาท)1,990.-2,590.-

หมายเหตุ : ตามแนวทางของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แนะนำให้ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กทุกคน ที่อายุ 9 - 12 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่พบภาวะโลหิตจางได้บ่อย หากค่าฮีโมโกลบินน้อยกว่า 11 กรัม/เดซิลิตร หรือ ฮีมาโตคริต น้อยกว่า 33% แปลว่ามีภาวะโลหิตจาง


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
2. การตรวจโปรแกรมดังกล่าวแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ  สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก ต่อ 5121
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
7. ระยะเวลาเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง - +
ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง พร้อมตรวจหาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร